Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

5969 e13f 500
‘wybacz, że patrzę na ciebie z miłością, ale tylko tak potrafię’
— (via umarlabym-dla-ciebie)
Reposted fromsoplica soplica vialovemyself lovemyself
Gdybyście musiały przeżywać ten sam dzień bez końca, to który byście wybrały?
Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą.
— A. Baniewicz
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wino to już całkiem inna historia
— Barbra Streisand
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
1197 8eee
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

September 23 2017

- On coś ma - dodał Kordian.
- Owszem, ma. Przejebane.
— Remigiusz Mróz "Zaginięcie"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka viapozakontrola pozakontrola
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
2992 7292
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viacytaty cytaty
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viapozakontrola pozakontrola
[...] wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromavooid avooid viapozakontrola pozakontrola
3511 5e3d 500

September 14 2017

Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty


Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakaloryfer kaloryfer
8179 fea2
New Girl s04e18
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacytaty cytaty
Albo walczysz o swoje, albo patrzysz jak przestaje być Twoje. 
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
ona jest tego warta, stary. Warta każdego lęku, który cię zżera. Warta wszystkiego, od A do pierdolonego Z, jest Twoim pierdolonym alfabetem.
— K. Bromberg
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl