Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

"A może to ona była moją wielką miłością" - myślę teraz. "Może po prostu byłem za głupi, żeby to zrozumieć".
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"

July 03 2018

Inaczej się śpi kiedy mamy komu powiedzieć dzień dobry i dobranoc.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 09 2018

Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viazielono zielono
"Wyglądasz jak wszystkie pragnienia mężczyzny i jedno więcej, o którym nie wiedział..."
— Erich Maria Remarque
Przy niektórych oddycha się łatwiej
Reposted fromunforgiving unforgiving viazielono zielono
Jeśli mężczyzna nie dorasta kobiecie do pięt, to nie powinien myśleć o całowaniu jej ud. 
— Piotr Adamczyk - "Powiem Ci coś"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakatalama katalama
Dzięki, że wybaczasz mi tyle.
— w prostej rozmowie
Reposted fromyourtitle yourtitle viapozakontrola pozakontrola
6807 859a 500
Radio armageddon!!!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita vialovemyself lovemyself
8993 de04 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
3822 9825 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

May 09 2018

Nic nie zastąpi czasu spędzonego razem. Jak inaczej może pojawić się więź?
— Droga dzikiego serca
Nie bójmy się głośno wyrażać swoich zasad. Ludzie z zasadami budzą szacunek, zwłaszcza w świecie, w którym jest ich coraz mniej.
— Adrian Shaughnessy ,,Jak zostać dizajnerem i nie stracić duszy"
Reposted fromIndividualist Individualist viacytaty cytaty
Miłość to dwie dusze w jednym ciele, przyjaźń - to jedna dusza w dwóch ciałach.
— Tadeusz Kotarbiński
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

April 25 2018

Świat kręcił się nadal. Tylko jakoś inaczej.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea "Kobiety"
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty

April 23 2018

Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
— Arthur Conan Doyle - "Dolina trwogi"

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viazielono zielono
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viazielono zielono
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl